Blind Johnson Jock Skull R7 Rudy Johnson Deck 9.875"

$ 74.95